Квалификационный аттестат Стригунова Ирина Валентиновна